Kako poslati

Nakon što ste završili svoj strip, skenirajte ga u većoj rezoluciji, (npr. 300 pixela per inch) kako biste imali što bolju digitalnu kvalitetu stripa (ako ste strip radili digitalno, preskočite taj prvi korak). Nakon što ste strip po potrebi obradili u nekom programu za obradu slika (npr. Photoshop), pretvorite ga u jpg. ili png. format i pošaljite na e-mail adresu koja se nalazi u rubrici Kontakt, uz potrebne podatke koje želite da budu uz strip objavljeni (napomene, objašnjenje, ime škole koju pohađate, razred itd.). Svaki autor imat će svoju posebnu galeriju, a one će biti objavljivane po redu prispijeća. 

Ukoliko ne posjedujete skener, svoj strip možete snimiti i mobitelom ili fotoaparatom tako da ga snimite paralelno s objektivom, a ne u perspektivi i poslati ga kao fotografiju. Na mobitelu možete instalirati i aplikaciju za skeniranje koja će vaš snimak pretvoriti u sken i u traženi jpg. ili png. format. 

Kako biste pristupili Facebook grupi Crtamo stripove! pošaljite sa svog Facebook profila zahtjev za pristup grupi.